TCDA Meeting Minutes & Agendas

Upcoming Meeting Agendas

April 13, 2018

TCDA Meeting Minutes

2018
January 26

2017
January 27
April 20

2016
March 18
June 12
June 13
October 28

2015
January 23
March 27
June 7
June 11

2014
January 17
March 28
TCDA Board of Directors Vote April 7
June 8
June 12
October 17

©2017 Texas Chief Deputies Association